U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Werkwijze op scholen

 

 

Behandelen van leerlingen

 De werkwijze m.b.t. het behandelen van leerlingen op scholen is hetzelfde als de werkwijze voor behandeling bij particulieren. Klikt u op “Werkwijze bij particulieren” voor meer informatie.

 

 

Begeleiden en coachen van scholen, teams en leerkrachten

 Naast behandelen van kinderen is de praktijk ook gespecialiseerd in het begeleiden en coachen van scholen, teams en leerkrachten met onder andere het opstellen van een zorgplan motoriek, schrijfontwikkeling en de zorg voor de motorische ontwikkeling bij kleuters.

 

Onze praktijk werkt vanuit handelingsgerichte diagnostiek. Uitgangspunten voor de begeleiding zijn de hulpvragen van de school, het team en/of de leerkracht.

 

Vanuit de volgende vijf ontwikkelingsgebieden worden de hulpvragen in kaart gebracht:

- Cognitieve-/functie- en schoolontwikkeling (senso)

- Medisch

- Motoriek

- Werkhouding/zelfstandigheid

- Sociaal- emotionele ontwikkeling

 

De begeleider maakt gebruik van de hem ten dienste staande instrumenten (leerlingvolgsysteem, observatie-instrumenten, pedagogisch leerlingvolgsysteem etc.). Het denken en handelen vanuit het handelingsgericht werken (HGW) is daarbij leidend. Het kind staat centraal met zijn mogelijkheden en beperkingen.

 

Via HGW worden de hulpvragen op elkaar afgestemd zodat zorg en begeleiding op maat kunnen worden aangeboden. Daarbij worden vijf fasen doorlopen:

1. Intakefase: De motorisch begeleider maakt n.a.v. de verzamelde gegevens die verkregen zijn uit de gesprekken met ouder en/of leerkrachten een intakeverslag.

 

2. Strategiefase: Na de intake wordt er door de motorisch begeleider gekeken welke strategie, testen/onderzoeken, er nodig zijn om de hulpvraag goed in beeld te krijgen.

 

3. Onderzoeksfase: Indien nodig wordt aanvullend onderzoek gedaan.

 

4. Integratie/adviesfase: De motorisch begeleider stelt het begeleidings- handelingsplan op,

 

5. Evaluatiefase: Het begeleidings- handelingsplan wordt geëvalueerd en voor de komende periode worden de begeleidingsdoelen vastgesteld. Door deze fasen te doorlopen worden gegevens verzameld en wensen, verwachtingen en problemen in beeld gebracht die het mogelijk maken een handelingsplan op te stellen.

 

 

Kleuterscreening

 Op verzoek van scholen kan er bij oudste kleuters een motorische screening afgenomen worden. De screening is een verkort motorisch onderzoek die gericht is op motorische vaardigheden die de kinderen moeten beheersen voordat ze naar groep 3 gaan. Door deze screening krijgt de leerkracht een goed beeld van de motorische ontwikkeling van de kinderen van zijn/haar groep. Naar aanleiding van het verkorte motorische onderzoek geven wij de leerkracht advies voor de lessen in de speelzaal.