U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Werkwijze bij particulieren

 

 

Wanneer een kind wordt aangemeld bij onze praktijk vindt als eerste een intake gesprek plaats om meer duidelijkheid te verkrijgen over de hulpvraag/het probleem. Het kind wordt onderzocht en geobserveerd om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau te krijgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van observatielijsten en gestandaardiseerde tests. Ook kan indien nodig, met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s), informatie ingewonnen worden bij school, huisarts, kinderarts en eventuele andere disciplines die bij het kind betrokken zijn.

Nadat de hulpvraag en het motorische niveau van het kind in kaart gebracht is worden de bevindingen van het onderzoek en de observatie met de ouder(s)/verzorger(s) besproken. Mocht een aanvullend onderzoek door een andere discipline wenselijk zijn, dan wordt dit eveneens besproken. Wanneer wij besluiten het kind in behandeling te nemen, wordt een behandelplan opgesteld waarin de behandeldoelen staan beschreven en de evaluatiemomenten worden vastgelegd.

De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten, waarbij de hulpvraag het uitgangspunt vormt. Tijdens de behandeling wordt zoveel mogelijk geoefend in een kindvriendelijke omgeving. De materialen, instructies en intensiteit van de behandeling worden aan het individuele niveau van het kind aangepast om zodoende bij elk kind plezier in de oefeningen te bereiken.